Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát:

Podnikatel – fyzická osoba

Mgr. Kristýna Obermajerová

IČ: 11713151

se sídlem: Jihlavská 607/10, 140 00, Praha 4

zapsaná v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 4

kontaktní údaje:

e-mail: info@radostneni.cz

telefonní číslo: +420 737 530 488

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 


Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu podnikatele – fyzické osoby Mgr. Kristýna Obermajerová, IČ: 11713151, se sídlem: Jihlavská 607/10, 140 00, Praha 4, zapsané v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 4, e-mail: info@radostneni.cz, telefonní číslo: +420 737 530 488 („Prodávající“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Prodávajícímu písemně na adresu sídla Prodávajícího nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něj obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.


Datum: _____________

Podpis: _____________