Vzorový formulář pro reklamaci

Formulář pro reklamaci

Adresát:

Podnikatel – fyzická osoba

Mgr. Kristýna Obermajerová

IČ: 11713151

se sídlem: Jihlavská 607/10, 140 00, Praha 4

zapsaná v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 4

kontaktní údaje:

e-mail: info@radostneni.cz

telefonní číslo: +420 737 530 488

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum: ________________

Podpis: ________________